[2017]

[2017-11-17]

Lesz, lesz, lesz!

[2017-11-11]

„Atyám (apám), vétkeztem az ég ellen és teellened” /Lukács evangéliuma 15:18/

[2017-11-04]

„Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten Országára”

[2017-10-27]

„Atyám, eljött az óra” /Szent János apostol evangéliuma 17: 1/

[2017-10-21]

„Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten” /Szent Pál apostol levele 2. Timotheus 1:7/

[2017-10-13]

„Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:29/

[2017-10-07]

„Ti vagytok a világ világossága” /Szent Máté apostol evangéliuma 5:14/

[2017-09-29]

„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted” /Királyok I. Könyve 19:7/

[2017-09-24]

„Sionnak színaranyat érő drága fiai” /Jeremiás próféta siralmai 4:2 /

[2017-09-15]

„Egymás terhét hordozzátok” /Szent Pál apostol levele a Galatákhoz 6:2/

[2017-09-08]

„Azért jött az Emberfia, hogy megmentse, ami elveszett” /Szent Máté apostol evangéliuma 18:11

[2017-09-02]

„Ha látom az eget, kezed alkotását” /Zsoltárok könyve 8:4/

[2017-08-25]

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” /Szent Máté apostol evangéliuma 6:11/

[2017-08-19]

„Aki kősziklára építette a házát” / Szent Máté apostol evangéliuma 7:24/

[2017-08-11]

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk” /Zsoltárok könyve 78:3/

[2017-08-04]

„Mester, jó nékünk itt lennünk” /Szent Lukács evangéliuma 9:33/

[2017-07-28]

„De mivel az Isten mind e mai napig megsegített” /Ap. Cselekedetei 26:22/

[2017-07-21]

Mert Ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” / Ap. Cselekedetei 20:35/

[2017-07-15]

„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig” /Ap. Cselekedetei 13:47/

[2017-07-07]

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni” /Szent Máté evangéliuma 10:28/

[2017-07-01]

„Az Egyház eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentélek segítségével számban is gyarapodott” /Ap. Cselekedetei 9:31/

[2017-06-24]

„Krisztust öltöttétek magatokra” /Galata levél 3:27/

[2017-06-17]

„A Lélek gyümölcse pedig” /Galata levél 5:22-23/

[2017-06-10]

„Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!” /Csiksomlyó Salvator-kápolna előtti kereszt felirata/

[2017-06-02]

„… és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket” /Apostolok Cselekedetei 2:33/

[2017-05-27]

„Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten” /Szent Pál apostol II. lev. Timotheushoz 1:7/

[2015-05-19]

„Most már tudjuk, hogy tudsz mindent” /Szent János evangéliuma 16.30/

[2017-05-13]

„A bűn az, az igazság az, az ítélet pedig az” /Szent János evangéliuma 16: 9:11/

[2017-05-05]

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

[2017-04-28]

„Bármit mond nektek, tegyétek meg” /Szent János evangéliuma 2:5/

[2017-04-22]

„Asszony, miért sírsz?” /Szent János evangéliuma 20:13.15./

[2017-04-15]

„Én vagyok a feltámadás és az élet” /Szent János evangéliuma 11:25/

[2017-04-10]

„Ki ez?” /Szent Máté evangéliuma 21:10/

[2017-03-31]

„Mindenekelőtt szeressétek egymást hűségesen” / I. Szent Péter lev.4:8/

[2017-03-18]

„Krisztus lakjék szívetekben hit által” /Szent Pál apostol levele Efézusba 3:17/

[2017-03-10]

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” / II. Korinthusi lev. 3:17 /

[2017-03-03]

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” /Szent Máté ev. 5:8/

[2017-02-25]

„Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről” /I. Mózes 4:10/

[2017-02-18]

„Az Istennek tetsző élet” /Zsoltárok könyve 15/

[2017-02-11]

„Néznek majd arra, akit átszúrtak” /Szent János evangéliuma 19:37/

[2017-02-03]

„Mert meglátták szemeim üdvösségedet” /Szent Lukács ev. 2:30/

[2017-01-28]

„Felnyitotta az alvilág mélységét” /Mennyei Jelenések 9:2/

[2017-01-21]

„Dicsérjék Őt az egek egei, még a vizek is ott fenn az égben” /148. Zsoltár 4. v./

[2017-01-14]

„Amit látsz, írd meg egy könyvben” /Mennyei Jelenések 1:11/

Megemlékezés a Don-kanyarban hősi halált halt magyar honvédekre

[2017-01-07]

„Ez esztendőt áldással” /191. dicséret/