Szigetvár
Szigetvár

Magyar Testvéreim!

Mindig vannak emberek, akik a Hegy alól indulnak el, ahol megtelt a lelkük Szent Urunk tanítását hallgatva. Egy egész életre szól, hogy ne aggodalmaskodjanak a holnap felől, ne féljenek a világ hatalmasaitól, ne a földiekre nézzenek csupán. Komolyan veszik, mert tiszta szívvel hiszik, hogy keresni kell előbb Isten Országát és mindenek megadatnak. Az eleve-elrendelésből jönnek, Isten Orcája előtt élnek és majd a dicsőségben tűnnek el. De hogy közöttünk jártak, az mutatja, hogy zeng tőle a lélek, az emlékezet, az idő.
Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak: „TÉRJÜNK VISSZA, LÁTOGASSUK MEG A TESTVÉREKET VALAMENNYI VÁROSBAN, AHOL HIRDETTÜK AZ ÚR IGÉJÉT, ÉS LÁSSUK: HOGY S MINT VANNAK”
A misszió keresztyén hőskölteménye van előttünk. Öt embert sorol fel a Biblia, de ott van mögöttük az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek, a Gyülekezet.
A Bibliának nincs, de a világtörténelemnek is alig van dinamikusabb egyénisége mint Szent Pál apostol. Végig akarja látogatni azokat a gyülekezeteket, közösségeket, amelyeket első térítői útján alapított. Élő és égő Fáklyaként kell ragyogjon minden magára valamit is adó lelkipásztor előtt a példa. Micsoda roppant távolságok Jeruzsálemtől kezdve Kis-Ázsián keresztül, Földközi-tenger szigetvilágát járva, Balkánon és Adrián át Európába érkezve a korabeli viszonyok között!!
Nem volt periféria, „Isten háta mögötti hely”, ahova nem megy már ki a fiatal autóval sem, nem volt lehetetlen!! A térerő felülről szállt alá. Misszió, diakónia, lelki gondozás volt az apostolok munkájának fő célja. Nyájat láttak, ahol várták a pásztort.
Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrinyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Kőrösi Csoma Sándor, Szenczi Molnár Albert lelkében ott égett az Ige szava, amit Petőfi le is írt szó szerint: „Hogy s mint vagytok otthon édes Pistikám” (István öcsémhez)

A 39 évet élt hős végvári csoda, az első klasszikus Balassi Bálint 8 nyelven magasztalta Istent, vallott szerelmet, bombától szakadt végtaggal is Esztergomot áldotta!!
Balassi Bálint: Egy katonaének (in laudem confiniorum) Hallgassuk meg a művet Szabó Gyula színművész előadásában!

„Emberségből példát, vitézségből formát”

A magyar irodalom legáldottabb jött-mentjei, az égő magyar lélek örök szomjúságából fakadva, abból az ősmagyar szenvedélyből, amellyel ez a nép szakadatlanul nyugat felé tartott, mert ismerni és csodálni vágyott. Csillagot keresett, szivárványt kergetett, Napba nézett.

1526. augusztus 29. Keresztelő Szent János lefejezésének évfordulója, majd Mohács eleste, amit követett 1541. augusztus 29. Buda eleste, végül a mohácsi csatavesztés 40. évfordulójára 1566. augusztus 29. következett, Szigetvár elvesztése.
A lángoló szigetvári vár kicsiny terén ZRINYI MIKLÓS  utolsó szavait intézi megmaradt katonái felé. A legnagyobb magyar asszony ZRINYI ILONA imádságban véste szívébe nagyapja szavait, későbbi küzdelmeiben a RÁKÓCZI szabadságharc ebből a mély kútból merített.
„Én valamennyiünk között az első akarok lenni, és előttetek fogok járni, ahogyan én fogok tenni, ti is úgy cselekedjetek. Higgyétek el testvéreim, hogy még a halálban sem hagylak el benneteket.” – Most a felvonóhíd lezuhan, a kapu kitárul, egy ágyú dörren bele a hídon át a mieinkbe. Füstje lassan oszlik el… Kitörnek!!
Zrinyi egy díszes lakodalmas föveget  és egy vékony selyemdolmányt, valamint édesapja kardját magához véve lépett a hídra aznap. Ez s mutatta, hogy nem akart élve török kézre kerülni.
Szigetvárnál sokkal nagyobb volt a tét, hiszen ott volt Szulejmán és a teljes oszmán hadsereg. Ez egy szent háború, ahol a törökök Allahot, a magyarok Jézus nevét kiabálják.
A 452 éve történt öldöklő küzdelemben minden magyar odaveszett, a török veszteséglista 25000 főre tehető. Leírta a török krónikás, hogy itt a végeken soha nem láttak olyan hősöket mint a magyarok, kik ötvenszeres túlerővel szemben is rendíthetetlenek voltak. Hibába vitték Zrinyi Miklós fejét  Szulejmán elé, már nem láthatta meg, mert éppen előtte meghalt.

Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós

Imádságos tisztelettel tekintsük meg Zrinyi Miklós, Szigetvár Hős Védőjének, a világ legbátrabb harcosának arcképét!

Zrínyi Ilona
Zrínyi Ilona

Imádságos tisztelettel tekintsük meg Zrinyi Ilona, a legnagyobb magyar Asszony, Európa hősnője arcképét!

Szent Pál apostol hűséges szolgatársaival látogatta a testvéreket valamennyi településen. Tapasztalata volt, hogy a végeken, szórványokban sokszor hűségesebb és összetartóbbak voltak a hívek. – Olvasok most is olyan pályázatot, ahol 65 lélek él 17 helyen Erdélyben. Nem tudom, lesz-e jelentkező? – Ilyenkor feledtette a fáradsággal megtett utat a találkozás öröme. Érezte a hűséges ragaszkodást Balassi Bálint költő, Zrinyi Miklós Szigetvár hős katonája, vagy korunk lelkésze,tanítója , orvosa aki vállalja a végeken a munkát.

Ékes és szép példa sokunk előtt Szegedi László kőhalmi lelkipásztor, Brassói Egyházmegye esperese, Generális Direktor úr áldozatos és fáradhatatlan munkája, melyet végez a román tengerben, az egykori Szászvidéken. A kőhalmi bentlakás Kollégiuma sok magyar fiatalnak nyújt védelmet és kínál felemelkedést egészen az egyetem elvégzéséig.
A tavalyi esztendőben áldozatos szeretettel támogatta meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kőhalom Kollégiumát, ebben az esztendőben viszont a 71 lelkes Kóbor Református Gyülekezete kér segítséget a végeken a túléléshez!
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ez úttal is első kérésre áldozatos lélekkel állt a kérés mellé!!
Köszönjük a tavalyi és az idei segítséget is! Isten áldása kísérje a jókedvű adakozót.
Mi itt Józsán gyűjtjük a könyveket, szép ruhákat és tartós élelmiszert, melyet ígéret szerint október végén egy debreceni vállalkozás fog kiszállítani Kőhalomra és Kóborba Krisztus Urunk ama kicsinyeinek.

Kőhalom Szórványkollégiuma
Kőhalom szórványkollégiuma

Imádságos szeretettel tekintsük meg Kőhalom Szórványkollégiumát!

Szigetvár Kóbor református temploma
Kóbor temploma

Imádságos szeretettel tekintsük meg Kóbor Református Templomát!

Imádságos szeretettel olvassuk el Generális Direktor úr levelét!

Kedves Szolgatársam, László!

Köszönöm a segítőszándékot.Kóborban sikerült a tető cserepezetét rendbe tenni, és az ősz-esős idő beállta előtt a csatornarendszert is szeretnénk felszerelni. A jelenlegi maradványa kb.ötven éves! A bank, Raiffeisen nem kezel már magyar forintot, csak négy erős valutát, de a külföldről érkező forintot konvertálva lejben ráírja a kóbori számlára, ami a következő adatokat tartalmaz:

Parohia Reformata Cobor
Raffeisen Bank, Agentia Rupea
IBAN: RO17RZBR0000060006974290 (ez lejes számla, mert más nincs is)
SWIFT KÓD: RZBRROBU

Természetesen az adományozó felé, annak feltételeivel számolunk el, és adunk hírt a megyei lapban(Brassói Lapok), valamint az Egyházkerüleben.
Isten áldását kérve életedre, szolgálatodra és nemes segítőszándékodra,

köszönettel és üdvözlettel, Szegedi László Tamás

„Gyönyörű lett! Látszik, hogy mindig kitesztek magatokért! Lesz még Nagy-Magyarország, de ehhez nem csak hinni, hanem tenni is kell. Köszönöm ezt a csodás albumot. Kárpátia mindörökké"

Hallgassuk meg a Kárpátia: Isten kegyelméből című albumáról az első két dalt, Férfiak vagyunk – Ágról szakadt  költöző madár.

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. szeptember 8.

A képek forrásai:
pazirik.hu
varak.hu
eurocom.worldpress.com
hu.wikipedia.org